دعاهای انجمن الکلی های گمنام ایران

گروه : دعای قدم ها

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

انجمن الکلی‌های گمنام برنامه‌ای ست اخلاقی و روحانی که ما را به سوی ارزش‌های حقیقی و والای انسانی هدا ...

انجمن الکلی‌های گمنام برنامه‌ای ست اخلاقی و روحانی که ما را به سوی ارزش‌های حقیقی و والای انسانی هدایت کرده و از همان ابتدا دعا، نیایش و مراقبه را در فهرست انجام کارهای روزانه خود گنجانده و آنرا امری ضروری می‌داند. دعا و نیایش یعنی درخواست از خدا و پرورش دل و ذهن برای خدا و با این مفهوم مراقبه را هم شامل می‌شود. از نظر ما قلمرو روحانی، پهنه‌ی بی انتهائی‌ست که هرگز انحصاری نبوده و ایمان داریم که همه را شامل می‌شود و در آن به روی همگان باز است. بنابراین منظور ما از خدا، همان تصور و درکی است که شما شخصاً از او دارید. ما خواستار رشد و نمو معنوی هستیم و در طول این مسیر، عملکرد ما در گام‌های دوازده‌گانه گواه و ضامنی بر بسط شعاع روحانی و معنوی ماست. دعاهای انجمن در راستای گام‌های دوازده‌گانه و برگرفته از نشریات الکلی‌های گمنام می‌باشد.