برگه های ترازنامه قدم چهارم

گروه : برگه های تراز قدم چهارم

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

برگه‌های تراز قدم (4) عبارتند از : 1- لیست رنجش‌ها 2- لیست ترس‌ها 3- لیست روابط خصوصی مطالب ...

برگه‌های تراز قدم (4) عبارتند از : 1- لیست رنجش‌ها 2- لیست ترس‌ها 3- لیست روابط خصوصی مطالب این برگه‌ها با کتاب پایه الکلی‌های گمنام در فصل چگونگی عملکرد منطبق است. عاقلانه این است که در این مورد، سوالات و پاسخ آنها را یادداشت کنیم. این کار به شفافیت فکری و ارزیابی صادقانه‌ی ما کمک خواهد کرد. این اولین نشانه‌ی ملموس تمایل کامل ما برای پیشرفت معنوی خواهد بود.