آدرس و اطلاعات گروه های حضوری انجمن الکلی های گمنام ایران

گروه : آدرس و اطلاعات گروه های انجمن الکلی های گمنام ایران

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

دفترچه آدرس و اطلاعات گروه‌ها برای ارائه ساعات، فرمت‌ها، آدرس‌ها و سایر موارد مورد نیاز عزیزانی است ...

دفترچه آدرس و اطلاعات گروه‌ها برای ارائه ساعات، فرمت‌ها، آدرس‌ها و سایر موارد مورد نیاز عزیزانی است که می‌خواهند در نزدیکترین جلسه که در محدوده جغرافیایی محل زندگی و کار خود برگزار می‌گردد شرکت کنند. با توجه به اینکه اطلاعات چاپی گروه‌ها ممکن است بعد از چاپ دفترچه آدرس‌ها تغییر یابد بهتر است عزیزانی که به دنبال آدرس در نزدیکی خود هستند از سایت انجمن الکلی‌های گمنام ایران به آدرس www.aairan.org استفاده کنند. همچنین می توانید از طریق نصب اپلیکیشن اطلاعات مورد نیاز خود از ساختار خدماتی انجمن دست یابید.