خطاب به تازه وارد

گروه : پمفلت های بهبودی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

این پمفلت معمولاً به تازه‌واردان اهدا می‌شود و انتظار می‌رود که تازه واردان با مطالعه آن، پاسخ سوالا ...

این پمفلت معمولاً به تازه‌واردان اهدا می‌شود و انتظار می‌رود که تازه واردان با مطالعه آن، پاسخ سوالاتی که روزی در ذهن ما نیز وجود داشت را دریافت کنند. سوالاتی نظیر اینکه آیا من یک الکلی هستم؟ الکلی‌های گمنام چه می‌باشد؟ اگر در مورد مشروبخواری‌ام نگران باشم چه کار می‌توانم بکنم؟ اگر من کسانی را در جلسه ببینم که آنها را می‌شناسم چه کار کنم؟ برای پیوستن به انجمن الکلی‌های گمنام چه کار باید بکنم ؟ و ...