نکاتی برای هوشیار زیستن

گروه : پمفلت های بهبودی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

این پمفلت که معمولاً به تازه واردان اهدا می‌شود شامل تیتر‌ قدم های دوازده‌گانه‌، سنت های دوازده‌گانه ...

این پمفلت که معمولاً به تازه واردان اهدا می‌شود شامل تیتر‌ قدم های دوازده‌گانه‌، سنت های دوازده‌گانه و وعده های دوازده‌گانه الکلی‌های گمنام است‌. متن‌ کامل دعای آرامش‌، دعای قدم سوم‌، دعای قدم هفتم و دعای قدم یازدهم نیز در این پمفلت آمده است .در این پمفلت راهکار معنوی و تمرین روزانه ای پیشنهاد می شود که برای تقویت روح و روان موثر است و همچنین حاوی دوازده توصیه ی عملی‌است که حاصل تجربیات دیگران می‌باشد و شاید در راه پاکی به شما کمک‌کند.