پرسش و پاسخ درباره راهنما

گروه : پمفلت های بهبودی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

از آنجایی که در AA راهنما گرفتن یکی از مهم ترین قسمت های برنامه است و اینکه چطور و تا چه حد اعضاء می ...

از آنجایی که در AA راهنما گرفتن یکی از مهم ترین قسمت های برنامه است و اینکه چطور و تا چه حد اعضاء می توانند در مواقع بحرانی کمک و یار همدیگر ‌باشند و چون‌ یکی از قسمت های اساسی و زیر بنای AA در راه به دست آوردن بهبودی از طریق قدم های 12گانه است و این امر احتیاج به رابطه راهنما و رهجو دارد.این پمفلت در‌راستای کمک به کسانی‌که در جستجوی راهنما هستند و یا آن‌هایی که می‌خواهند تجاربشان را درباره بهبودی در‌میان بگذارند مطالب مفیدی ارائه می‌دهد.