دارو در الکلی های گمنام

گروه : پمفلت های بهبودی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

در اولین روزهای تأسیس این انجمن‌کاملاً واضح بود ‌که الکلی‌های زیادی تمایل ندارند به جای الکل از دارو ...

در اولین روزهای تأسیس این انجمن‌کاملاً واضح بود ‌که الکلی‌های زیادی تمایل ندارند به جای الکل از داروهای جسمانی و یا روانی استفاده کنند. در این میان برای افرادی‌که سرسختانه تلاش می‌کردند با استفاده از داروهای متفاوت هشیاری خود ‌را به دست آورند اتفاقات دردناکی روی داد. در این‌پمفلت راهنما، شما نظرات چندین پزشک را مطالعه می‌کنید و با تجارب تعدادی از اعضای انجمن الکلی‌های‌گمنام در مورد نحوه درمان و استفاده از داروها آشنا می‌شوید.