چهل و چهار سؤال

گروه : پمفلت های بهبودی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

احتمالاً چندین میلیون انسان از سال 1935 در مورد چگونگی الکلی‌های گمنام مطلبی‌خوانده یا شنیده اند. سؤ ...

احتمالاً چندین میلیون انسان از سال 1935 در مورد چگونگی الکلی‌های گمنام مطلبی‌خوانده یا شنیده اند. سؤالات این پمفلت راهنما برای افرادی تهیه شده است ‌که به خاطر خودشان، دوستانشان، اقوامشان و یا خیلی ساده به دلیل داشتن اطلاعاتی بیشتر در مورد این انجمن غیر معمول به الکلی‌های گمنام علاقه‌مند هستند و یا انگیزه‌ای برای بهبودی شخصی و کمک به دیگر الکلی‌هایی که برای حل مشکلات اعتیاد خود به دنبال کمک می‌گردند باشد.