آیا جمعیت الکلی های گمنام برای من است؟

گروه : پمفلت های بهبودی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

معمولاً برای‌کسانی که تازه به الکلی‌های گمنام می‌آیند این سوال پیش می‌آید که آیا جمعیت الکلی‌های گمن ...

معمولاً برای‌کسانی که تازه به الکلی‌های گمنام می‌آیند این سوال پیش می‌آید که آیا جمعیت الکلی‌های گمنام به درد من می‌خورد یا نه‌؟ در این جزوه سوالاتی در ‌رابطه با مشکلاتی که مصرف الکل دارد و عوارضی که در زندگی‌مان داشته و همچنین ما را با خودمان آشنا می‌سازد تا متوجه شویم یک الکلی‌هستیم یا نه و جواب سوالاتی از قبیل اینکه : به روش‌های مختلف قطع مصرف می‌کرده ایم؟ مصرفمان را پنهان می‌کردیم و یا مصرف الکل لطمه ای به ‌کار ‌یا مسائل خانوادگی و روابط ما با دیگران می‌گذارد؟ و ...