آیا در محل کار شما فرد الکلی وجود دارد؟

گروه : پمفلت های بهبودی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

کارفرما و کارگزار هردو از بیماری الکلیسم و هزینه های بالای آن آگاه هستند و منافع کمک به کارمند را تش ...

کارفرما و کارگزار هردو از بیماری الکلیسم و هزینه های بالای آن آگاه هستند و منافع کمک به کارمند را تشخیص می‌دهند.اگر شما همکاری دارید که مشکل الکل دارد درک شما از ماهیت این مشکل می‌تواند در کمک شما به او برای هشیاری نقش مهمی داشته باشد.می‌توانید برای کمک به بهبودی او برنامه الکلی‌های گمنام را جذب کرده و آن را درک نمایید.