دوازده قدم در قالب تصویر

گروه : پمفلت های بهبودی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

در این پمفلت در کنار هر عنوان و تیتر دوازده قدم تصویری وجود دارد، پمفلتی ساده و مصور از دوازده گام ا ...

در این پمفلت در کنار هر عنوان و تیتر دوازده قدم تصویری وجود دارد، پمفلتی ساده و مصور از دوازده گام انجمن الکلی‌های گمنام که می‌تواند پیشنهاد مناسبی برای تـازه‌واردان باشـد.