خیلی جوان

گروه : پمفلت های بهبودی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

هیچکس به خاطر اینکه خیلی جوان یا پیر‌است از الکلیسم در‌ امان نیست. این بیماری ربطی به سن و سال ندارد ...

هیچکس به خاطر اینکه خیلی جوان یا پیر‌است از الکلیسم در‌ امان نیست. این بیماری ربطی به سن و سال ندارد. این بیماری می‌تواند هر کسی را فارغ از اینکه ثروتمند، فقیر، زن یا مرد باشد را مبتلا سازد، چه مدت مصرف و چه چیزی مصرف می‌کنید اهمیتی ندارد وقتی مسیر زندگی شما چندان روشن نیست و آینده‌ای ظاهراً در مقابل شما نیست آنگاه به این فکر می‌افتید که مصرف الکل مشکلات را شاید کمتر‌کند، ببینید آن‌ها که چنین کرده‌اند چه می‌گویند.