پیامی برای نوجوانان

گروه : پمفلت های بهبودی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

این پمفلت برای نوجوانان در نظر گرفته شده و شامل 12 سوال مصوّر است که اگر پاسخ شما به عنوان یک نوجوان ...

این پمفلت برای نوجوانان در نظر گرفته شده و شامل 12 سوال مصوّر است که اگر پاسخ شما به عنوان یک نوجوان برای تک تک این سوالات مثبت باشد، شاید وقت آن باشد که درباره‌ی آنچه مشروب خوردن با شما می‌کند جدی‌تر فکر کنید.