انجمن برای الکلی های مسن هیچوقت دیر نیست

گروه : پمفلت های بهبودی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

این پمفلت برای‌کسانی تدوین شده است که فکر می‌کنند سن آنها خیلی زیاد است و ممکن است انجمن برای آنها م ...

این پمفلت برای‌کسانی تدوین شده است که فکر می‌کنند سن آنها خیلی زیاد است و ممکن است انجمن برای آنها مناسب نباشد.‌ در این پمفلت داستان اشخاصی نوشته شده است که همگی در سنین حدود 60 سالگی با انجمن آشنا شده‌اند و همگی آنها بهبود پیدا کرده و صاحب یک زندگی موفق شده‌اند و همچنین اطلاعات مفیدی جهت رساندن پیام به الکلی‌های مسن در این جزوه وجود دارد.