گروه الکلی های گمنام

گروه : پمفلت های خدماتی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

این جزوه به عنوان یک ابزار اطلاع رسانی ساده و راهنمای پیشنهادی برای گروه‌های انجمن گردآوری شده که مس ...

این جزوه به عنوان یک ابزار اطلاع رسانی ساده و راهنمای پیشنهادی برای گروه‌های انجمن گردآوری شده که مسائل گروه ها را با جزئیات بیشتری پوشش می‌دهد. برخی مسائل مطرح شده در این جزوه عبارتند از: گروه انجمن چیست، تفاوت بین جلسه و گروه، تفاوت جلسات باز و بسته، چگونه یک گروه جدید تشکیل دهیم، ساختار خدماتی درون گروه‌ها، روابط گروه‌های انجمن با دیگران در جامعه بر اساس سنت یازدهم از طریق نمایندگان یا رابطان کمیته‌های خدماتی انجمن، اولویت اصول بر شخصیت ها، اصل گردش، وجدان گروهی آگاه، ترازهای گروه‌های انجمن، جلسات اداری انجمن و ..