دوازده مفهوم برای خدمات جهانی در قالب تصویر

گروه : پمفلت های خدماتی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

این پمفلت در واقع جزوه‌ای مصوّر برای درک بهتر دوازده مفهوم برای خدمات جهانی است که از کتاب «راهنمای ...

این پمفلت در واقع جزوه‌ای مصوّر برای درک بهتر دوازده مفهوم برای خدمات جهانی است که از کتاب «راهنمای خدمات انجمن» و کتابچه‌ی «دوازده مفهوم برای خدمات جهانی» گرفته شده است. خاطر نشان می‌گردد که این جزوه به ارائه‌ی مفاهیم نمی‌پردازد بلکه این مفاهیم را شرح و توضیح می‌دهد. چنانچه شما به اطلاعات و راهنمایی بیشتر و مشروح تر نیاز دارید بایستی به سراغ خود مفاهیم در منابعی که در ابتدا به آنها اشاره کردیم مراجعه کنید.