دوازده سنت در قالب تصویر

گروه : پمفلت های خدماتی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

خیلی از ‌ما تازه‌وارد‌ها به خود می‌گوییم بگذارید مسئولان ‌گروه‌ها در‌مورد سنت‌های انجمن نگران باشند ...

خیلی از ‌ما تازه‌وارد‌ها به خود می‌گوییم بگذارید مسئولان ‌گروه‌ها در‌مورد سنت‌های انجمن نگران باشند من فقط یک عضو معمولی هستم. همه به من می‌گویند الکلی‌های گمنام هیچ قانونی ندارد، سنت‌ها در واقع قوانینی نیستند که فقط مختص مسئولان باشند. این سنت‌ها معنی عمیقی برای هرکدام از ما دارد. سنت‌ها هم برای مشکلات احتمالی آینده راه کار در نظر دارد. تجربیات مشترک در‌ ده سال اول کار انجمن باعث به وجود آمدن سنت‌های دوازده‌گانه شد و سپس در سال 1946 به طور مفصل در بخش خبری انجمن منتشر شد. این جزوه به صورت مصّور و مختصر به دوازده سنت می‌پردازد.