درک مفهوم گمنامی

گروه : پمفلت های خدماتی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

در طی سال‌ها ثابت شده است گمنام بودن یکی از بزرگ ترین موهبت‌هایی است که به ما اهدا شده است، بدون آن ...

در طی سال‌ها ثابت شده است گمنام بودن یکی از بزرگ ترین موهبت‌هایی است که به ما اهدا شده است، بدون آن خیلی از افراد هرگز در اولین جلسه حضور پیدا نمی‌کردند‌. همانطور‌ که حفظ حریم خصوصی برای اعضای جدید دارای ارزش و اهمیت است ولی اکثر آنها مشتاق‌اند تا خبر خوش رابطه خود با الکلی‌های گمنام را با دیگران در میان بگذارند‌، در این پمفلت گمنامی براساس ارتباط شخص با شخص،‌گمنامی در سطح مطبوعات،‌گمنامی شخصی‌،‌گمنامی در سطح رسانه‌ها و حقایق درباره‌گمنامی ‌در ‌الکلی‌های ‌گمنام ‌توضیحاتی داده شده است.