خزانه دار گروه

گروه : پمفلت های خدماتی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

جایگاه خزانه‌دار گروه یکی از جایگاه‌های پر مسئولیت در گروه است و نیاز به دقت، توجه به جزئیات و پاسخگ ...

جایگاه خزانه‌دار گروه یکی از جایگاه‌های پر مسئولیت در گروه است و نیاز به دقت، توجه به جزئیات و پاسخگویی به گروه دارد. به این دلیل هیچ پیشنهاد تضمینی برای مدت زمان هوشیاری خزانه دار گروه وجود ندارد، پیشنهاد می‌شود که خزانه‌دار گروه باید مدت زمان قابل قبولی هوشیار باشد. این دفترچه به موضوعاتی همچون وظایف خزانه دار گروه می‌پردازد، اینکه پول جمع آوری شده به کجا می‌رود، داشتن یک اندوخته محتاطانه برای چیست و همینطور در مورد ادغام روحانیت و پول در AA توضیحاتی داده شده است.