مشارکت کردن در جلسات غیر از AA

گروه : پمفلت های خدماتی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

ممکن است از شما به عنوان یک خدمتگزار کمیته اطلاع‌رسانی توسط ارگان و یا سازمانی دعوت شود تا در مورد ا ...

ممکن است از شما به عنوان یک خدمتگزار کمیته اطلاع‌رسانی توسط ارگان و یا سازمانی دعوت شود تا در مورد الکلیسم صحبت کنید. این پمفلت به شما می‌آموزد که در چنین جلساتی راجع به چه مسائلی باید صحبت کرد تا بتوانیم هدف اصلی AA را در جامعه عمومی روشن کنیم همچنین شما می‌توانید به عنوان یک عضو انجمن این آگاهی را پیدا کنید که اگر جایی خارج از انجمن از شما راجع به الکلیسم سؤال شد چگونه و با حفظ گمنامی راجع به الکلیسم صحبت کنید.