گریپ واین انجمن و لاوینا

گروه : پمفلت های خدماتی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

گریپ واین انجمن مجله بین المللی انجمن الکلیهای گمنام در قالبهای چاپی، دیجیتالی و صوتی است. گریپ واین ...

گریپ واین انجمن مجله بین المللی انجمن الکلیهای گمنام در قالبهای چاپی، دیجیتالی و صوتی است. گریپ واین که توسط اعضای انجمن و دیگر علاقه مندان به برنامه درمانی انجمن نوشته، ویرایش، تصویرپردازی و خوانده می‌شود، شاهراه اتصال یک الکلی به دیگری می‌باشد. گریپ واین انجمن که اغلب از آن با عنوان جلسات چاپی ما- یاد می‌شود، تجربه، توان و امید مشارکت کنندگان خود را انتقال می‌دهد و طیف جغرافیایی گسترده‌ای از تجربیات کنونی انجمن در درمان، وحدت و خدمت را منعکس می‌کند. این مجله در تمام طول عمر خود محلی برای تبادل نظرات متنوع و اغلب متفاوت اعضای انجمن در سراسر جهان بوده است.