چرخه عشق و خدمت

گروه : پمفلت های خدماتی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

این پمفلت در واقع بروشوری است که بر پایه راهنمای خدمات انجمن، انجمن بالغ می‌شود و جزوه‌ی «نماینده خد ...

این پمفلت در واقع بروشوری است که بر پایه راهنمای خدمات انجمن، انجمن بالغ می‌شود و جزوه‌ی «نماینده خدمات عمومی شاید مهمترین کار در انجمن» می‌باشد که به چگونگی ساختار خدماتی موجود در انجمن پرداخته و بیان کننده این است که انجمن ما متشکل از حلقه‌های به هم پیوسته‌ای از افراد حاضر در انجمن است که برای انتقال پیام امید انجمن با یکدیگر همکاری می‌کنند. ولی برای اینکه انجمن امور خود را بدون رئیس یا قوانین و بر اساس سنت‌های دوازده‌گانه اداره کند، به یک سیستم ارتباطی برای فهمیدن نظر کل انجمن درباره امور جهانی و شیوه‌ی اداره‌ی آن نیاز داریم.