دفترچه معرفی نشریات

گروه : پمفلت های خدماتی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

این دفترچه به منظور معرفی نشریات انجمن الکلی‌های گمنام ایران به صورت بسیار شفاف و خوانا تهیه شده و ب ...

این دفترچه به منظور معرفی نشریات انجمن الکلی‌های گمنام ایران به صورت بسیار شفاف و خوانا تهیه شده و به گونه‌ای صفحه آرایی شده که به شما این امکان را می‌دهد که با مشاهده‌ی تصویر هر نشریه، توضیح مختصر و جامعی راجع به مضمون آن بدست آورید و بتوانید به سهولت اطلاعات لازم برای خود و همچنین برای معرفی به دیگران را در اختیار داشته باشید. بدیهی است نشریات و مطالب عنوان شده در این دفترچه برگرفته از منابع، مآخذ و کتاب‌های مرجعی‌ست که تاکنون در نشریات الکلی‌های گمنام ایران به چاپ رسیده است.