انجمن چه هست و چه نیست؟

گروه : پمفلت های خدماتی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

هدف از طراحی برنامه‌ی اطلاع رسانی انجمن، کمک به الکلی‌ها از طریق ارائه اطلاعاتی‌ست که می‌تواند برای ...

هدف از طراحی برنامه‌ی اطلاع رسانی انجمن، کمک به الکلی‌ها از طریق ارائه اطلاعاتی‌ست که می‌تواند برای مراجعان مراکز درمان اعتیاد الکلی مفید باشد. این جزوه یکی از منابع خدماتی انجمن است که توسط دفتر خدمات عمومی انجمن الکلی‌های گمنام و به پیشنهاد کمیته‌ی مراکز درمانی کنفرانس سال 1991 تهیه شده است. هدف آن کمک به اعضای انجمن برای معرفی ویدئو‌ها یا فیلم‌های انجمن و اجرای سخنرانی‌های اطلاع رسانی برای مراجعان مراکز درمانی است و شامل پنج دستورالعمل و دوازده رهنمون در جهت برنامه‌ی سخنرانی (برای مراجعان) می‌باشد.