دستورالعمل های انجمن اینترنت

گروه : پمفلت های خدماتی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

این پمفلت شامل دستورالعمل‌هایی درباره‌ی چگونگی استفاده از اینترنت در الکلی‌های گمنام و رعایت کردن مو ...

این پمفلت شامل دستورالعمل‌هایی درباره‌ی چگونگی استفاده از اینترنت در الکلی‌های گمنام و رعایت کردن موضوعاتی در این رابطه است که حاصل تجربیات مشترک اعضای انجمن می‌باشد. در این پمفلت اصل گمنامی و همچنین سنت یازدهم بار‌ها مورد تأکید قرار می‌گیرد. ارتباطات نوین بین یک الکلی با الکلی‌های انجمن به شیوه‌ی فناوری‌های پیشرفته جریان دارد و تا حدودی بی پایان و به سرعت در حال تحول است. اطلاع رسانی در هر شکلی که انجام شود نهایتاً به معنای «انتقال پیام انجمن از یک الکلی به الکلی دیگر است»، چه از طریق تماس فردی یا با استفاده از اشخاص واسطه و چه از طریق رسانه‌ها.