دستورالعمل های انجمن امور مالی

گروه : پمفلت های خدماتی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

این پمفلت با اشاره به اینکه فعالیت‌های گسترده‌ی گام دوازدهم انجمن، یعنی انتقال پیام انجمن به بیمار ب ...

این پمفلت با اشاره به اینکه فعالیت‌های گسترده‌ی گام دوازدهم انجمن، یعنی انتقال پیام انجمن به بیمار بعدی (که همان عامل حیاتی در سرگذشت انجمن است)، به نقش امور مالی و اهمیت و نیز ضرورت آن پرداخته و در این زمینه دستورالعمل‌هایی را عنوان می‌کند که حاصل تجربیات مشترک اعضای انجمن الکلی‌های گمنام در این رابطه می‌باشد. با مطالعه این پمفلت از سوالات رایجی که درباره‌ی امور مالی از دفتر خدمات عمومی پرسیده و پاسخ داده شده است شامل موضوعاتی از قبیل اجاره‌ی گروه، حساب‌های بانکی و بیمه بازپرداخت مخارج کارکنان خدماتی و نقش شورای خدمات عمومی مطلع خواهید شد.