دستورالعمل های انجمن همایش ها، نشست ها و گردهمایی ها

گروه : پمفلت های خدماتی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

واضح است که گردهمایی‌های انجمن علاوه بر جلسات گروه، به یکی از بخش‌های تثبیت شده‌ی حیات انجمن تبدیل ش ...

واضح است که گردهمایی‌های انجمن علاوه بر جلسات گروه، به یکی از بخش‌های تثبیت شده‌ی حیات انجمن تبدیل شده است. این پمفلت در ابتدا با مطرح کردن اینکه اعضای انجمن چگونه گردهمایی‌ها را برای انتقال پیام درمان انجمن لذت بخش و مؤثر می‌کنند، بر اهمیت، ارزش و جایگاه آنها در ساختار خدماتی انجمن اشاره کرده و در ادامه به دستورالعمل‌هایی در زمینه‌ی برگزاری نشست‌ها و همایش‌هایی که حاصل تجربیات مشترک اعضای انجمن الکلی‌های گمنام می‌باشد، می‌پردازد.