پر کردن خلأ

گروه : پمفلت های پیام رسانی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

بخشی از خلایی که بین برنامه درمانی و برنامه الکلی‌های گمنام وجود دارد از طریق برنامه در تماس موقت پر ...

بخشی از خلایی که بین برنامه درمانی و برنامه الکلی‌های گمنام وجود دارد از طریق برنامه در تماس موقت پر می‌شود. یکی از جاهای پر لغزش و بی ثبات فاصله بین مرکز درمانی نزدیک‌ترین جلسه الکلی‌های گمنام می‌باشد. تجربه الکلی‌های گمنام شرکت مستمر در جلسات را ضروری می‌داند. دراین پمفلت در مورد نحوه ارتباط با تازه واردان در مراکز درمانی و نحوه تعریف برنامه الکلی‌های گمنام به آن‌ها توضیحاتی داده شده است.