انجمن در مراکز درمانی

گروه : پمفلت های پیام رسانی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

از آنجایی که یکی از روش‌های بنیانگذاری انجمن الکلی‌های گمنام برای کمک کردن به افراد جهت به دست آوردن ...

از آنجایی که یکی از روش‌های بنیانگذاری انجمن الکلی‌های گمنام برای کمک کردن به افراد جهت به دست آوردن هشیاری‌شان این بود که پیام انجمن الکلی‌های گمنام را به بیمارستان‌ها، مراکز توان بخشی و سم زدائی منتقل کنند تعداد زیادی از الکلی‌ها به ارزش بالای برخورداری از هوشیاری شخصی به کمک کردن از جمله اعطای تسهیلات درمانی به الکلی‌هایی که هنوز رنج می‌کشند پی بردند. در این پمفلت چگونگی اعطای تسهیلات درمانی به الکلی‌های گمنام چگونه است؟ و اعضایی که پیام انجمن را به مراکز درمانی منتقل می‌کنند باید چه شرایطی داشته باشند؟ و ما چگونه می‌توانیم با این مراکز درمانی ارتباط برقرار کنیم؟ و ... توضیحاتی ارائه شده است.