برای اعضای انجمن داخل زندان

گروه : پمفلت های پیام رسانی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

این پمفلت که مکمل پمفلت « برای اعضای انجمن در خارج از زندان » است به چگونگی برقراری ارتباط بین اعضای ...

این پمفلت که مکمل پمفلت « برای اعضای انجمن در خارج از زندان » است به چگونگی برقراری ارتباط بین اعضای داخل انجمن با جامعه‌ی انجمن در خارج از آن می‌پردازد. با مطالعه این پمفلت شما می‌توانید از برنامه‌ی پل زدن شکاف‌ها، برنامه‌ی رابط موقت، چگونگی ارتباط با داوطلب رابط موقت و نحوه‌ی عملکرد آنها آگاه شوید. برگه‌ی آخر این پمفلت به منزله‌ی فرم درخواست پل زدن شکاف‌ها / رابط موقت می‌باشد که با پر کردن این فرم زمان ترخیص و تمایل به داشتن یک رابط موقت که ارتباط شما را از طریق جلسات و معرفی به دیگر اعضای انجمن با مجموعه‌ی انجمن میسر می‌سازد ، لحاظ می‌شود.