مکاتبات مراکز اصلاحی

گروه : پمفلت های پیام رسانی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

این پمفلت در واقع یک فرم مکاتبه مخصوص اعضای انجمن در خارج از مراکز اصلاحی است که از پربارترین روش‌ها ...

این پمفلت در واقع یک فرم مکاتبه مخصوص اعضای انجمن در خارج از مراکز اصلاحی است که از پربارترین روش‌های انتقال پیام کانون به زندانیان محبوس می‌باشد. خدمات مکاتباتی مراکز اصلاحی برای زندانی این فرصت را فراهم می‌آورد که به صورت فردی با اعضای کانون در خارج از زندان مکاتبه داشته باشد. شما می‌توانید با مطالعه این پمفلت از دستورالعمل‌های پیشنهادی ناشی از تجربیات جمعی اطلاعاتی به دست بیاورید تا به هنگام نوشتن نامه به اعضای انجمن در داخل مراکز اصلاحی از آن کمک بگیرید.