پیامی برای متخصصان مراکز اصلاحی

گروه : پمفلت های پیام رسانی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

این پمفلت که برای متخصصان مراکز اصلاحی درنظر گرفته شده در دو صفحه به طور کلی و به اختصار به معرفی ان ...

این پمفلت که برای متخصصان مراکز اصلاحی درنظر گرفته شده در دو صفحه به طور کلی و به اختصار به معرفی انجمن الکلی‌های گمنام و مطالبی که این متخصصان محترم درباره انجمن ما می‌خواهند بدانند و البته به چگونگی همکاری انجمن ما در این مراکز ذیربط مانند زندان‌ها می‌پردازد. برای اطلاعات جامع‌تر می‌توانید به پمفلت یا جزوه‌ی (انجمن در مراکز اصلاحی) مراجعه کنید. متخصصان مراکز اصلاحی اغلب معتقدند شرکت در جلسات انجمن برای زندانیان مزیت‌های زیادی دارد و فکر می‌کنند شانس موفقیت آنها پس از خارج شدن از زندان با مشارکت در برنامه‌ی انجمن افزایش می‌یابد.