در انجمن

گروه : پمفلت های پیام رسانی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

این پمفلت مصوّر می باشد و به طور مختصر و جامع به موضوع خدمات انجمن، ساختار خدماتی و اعضای آن می‌پردا ...

این پمفلت مصوّر می باشد و به طور مختصر و جامع به موضوع خدمات انجمن، ساختار خدماتی و اعضای آن می‌پردازد. با گسترش انجمن نیاز‌های خدماتی آن نیز از قبیل نیاز به محافظت از اصول آزمایش شده انجمن، نیاز به مدیریت درخواست‌ها از سراسر جهان در یک موقعیت مرکزی، نیاز به نشریات نیاز به نمایندگی گسترده انجمن در مباحث روابط عمومی و نیاز به متولیان شایسته برای بودجه‌های خدماتی انجمن گسترش یافته است. خدمت میراث سوم ماست. درمان و وحدت میراث اول و دوم هستند. خدمت به دیگران و به انجمن به ما یادآوری می‌کند که ما هوشیاری خود را مدیون کار اعضای پیشین انجمن هستیم و اینکه هوشیاری پایدار ما به صدها هزار نفر دیگر بستگی دارد که هنوز باید از وجود انجمن اطلاع پیدا کنند. مشارکت آنها می‌تواند بخشی از آینده‌ی ما باشد.