انجمن منبعی برای متخصصان مراقبت های بهداشتی

گروه : پمفلت های پیام رسانی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

این پمفلت برای متخصصان بهداشت و درمان و همچنین پزشکان در نظر گرفته شده که در همین رابطه به طور کلی و ...

این پمفلت برای متخصصان بهداشت و درمان و همچنین پزشکان در نظر گرفته شده که در همین رابطه به طور کلی و به اختصار به ماهیت بیماری الکلیسم و چگونگی درمان آن در انجمن الکلی‌های گمنام و نیز چگونگی همکاری این متخصصان محترم با انجمن الکلی‌های گمنام پرداخته و از این عزیزان دعوت می‌کند که از یکی از جلسات باز بازدید کنند و ببینند انجمن چه چیزی به الکلی‌ها عرضه می‌کند.