دستورالعمل های انجمن کمیته های مراکز اصلاحی

گروه : پمفلت های پیام رسانی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

کمیته مراکز اصلاحی در سال 1977 تشکیل شد. این پمفلت حاوی دستورالعمل‌هایی‌ست که حاصل تجربه و چالش‌های ...

کمیته مراکز اصلاحی در سال 1977 تشکیل شد. این پمفلت حاوی دستورالعمل‌هایی‌ست که حاصل تجربه و چالش‌های کمیته‌های مراکز اصلاحی انجمن است. هدف کمیته مراکز اصلاحی هماهنگی فعالیت‌های آن دسته از اعضا و گروه‌های انجمن است که مایل به انتقال پیام درمان انجمن به الکلی‌های پشت دیوارهای زندان و فراهم کردن اسباب هموارسازی راه بین این مراکز تا اجتماع بزرگتر انجمن از طریق تماس‌های پیش از آزادی هستند . برخی مطالب که این پمفلت به آنها می‌پردازد: اعضای انجمن چگونه پیام انجمن را به الکلی‌های حاضر در مراکز اصلاحی انتقال می‌دهند، چگونه آغاز کنیم، کارکرد‌های اصلی کمیته‌های مراکز اصلاحی و ...