داستان پیدایش سنتهای الکلی های گمنام

گروه : کتابچه ها

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

این کتابچه سیر ظهور پیدایش اصولی را بازگو می‌کند که برای اتحاد و ادامه حیات انجمن اساسی می‌باشند. دا ...

این کتابچه سیر ظهور پیدایش اصولی را بازگو می‌کند که برای اتحاد و ادامه حیات انجمن اساسی می‌باشند. داستان پیدایش سنت‌های دوازده‌گانه الکلی‌های گمنام مروری بر نحوه شکل‌گیری سنت‌های دوازده‌گانه با شرح داستان می‌باشد. سنت‌های الکلی‌های گمنام در سال 1945نوشته شد و در سال 1946 به چاپ رسید.