دوازده مفهوم برای خدمات جهانی

گروه : کتابچه ها

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

دوازده مفهوم خدمات جهانی در سال 1962 توسط بیل دبلیو نوشته شد. مفاهیم دوازده‌گانه خدمات جهانی که در ا ...

دوازده مفهوم خدمات جهانی در سال 1962 توسط بیل دبلیو نوشته شد. مفاهیم دوازده‌گانه خدمات جهانی که در این راهنما توضیح داده می‌شود تفسیری از تشکیلات خدمات جهانی انجمن می‌باشند. این مفاهیم میزان کمال کنونی آنها را نشان می‌دهد و در بردارنده تجربه و منطقی که فعالیت امروز ما بر پایه آن است می‌باشد. بنابراین مفاهیم می‌خواهد به شیوه‌ای چرایی تشکیلات ما را ثبت کند که تجربه بسیار با ارزش گذشته و درس‌هایی که ما از این تجربیات گرفته‌ایم هرگز به فراموشی سپرده نشود یا از دست نرود.