سه گفتگو با جامعه پزشکی

گروه : کتابچه ها

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

برنامه درمان الکلی‌های گمنام برای الکلی‌ها از زمان تأسیس آن در سال 1935 از حمایت و تشویق بسیاری از ا ...

برنامه درمان الکلی‌های گمنام برای الکلی‌ها از زمان تأسیس آن در سال 1935 از حمایت و تشویق بسیاری از اعضای حوزه پزشکی برخوردار بوده است. در این جزوه سه مقاله منتخبی ارائه می‌شود که شامل دو گزارش مفصل درباره‌ی الکلی‌های گمنام جهت ارائه در گردهمایی‌های رسمی انجمن‌های پزشکی پیشرو و نیز خلاصه‌ای از پیشرفت‌های اخیر انجمن می‌باشد. این سه مقاله نشان دهنده مراحل رشد در شناخت انجمن توسط یکی از حامیان اصلی آن در جامعه پزشکی می‌باشد.