کتاب کار بایگانی ها

گروه : کتاب های کار

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

هر گاه جامعه یا تمدنی نابود می‌شود همیشه یک وضعیت حاکم است : آنها فراموش کرده اند از کجا آمده اند (ک ...

هر گاه جامعه یا تمدنی نابود می‌شود همیشه یک وضعیت حاکم است : آنها فراموش کرده اند از کجا آمده اند (کارل سندبرگ) این کتاب کار به ماهیت بایگانی و چگونگی خدمت از طریق بایگانی و انجام امور روزمره‌ی گردآوری و سازماندهی اسناد تاریخی در انجمن الکلی‌های گمنام می‌پردازد و یکی از منابع خدماتی است که تجربیات مشترک الکلی‌های گمنام در دفتر خدمات عمومی را منعکس می‌سازد.