کتاب الکلی های گمنام (پایه)

گروه : کتاب ها

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

هدف اصلی این کتاب نشان دادن چگونگی دقیق بهبودی ما به الکلی های دیگر است. این کتاب که به عنوان کتاب پ ...

هدف اصلی این کتاب نشان دادن چگونگی دقیق بهبودی ما به الکلی های دیگر است. این کتاب که به عنوان کتاب پایه الکلی‌های گمنام نیز شناخته می‌شود ترجمه‌ی سومین چاپ کتاب الکی‌های گمنام است که در مارچ 1976 به چاپ رسیده است. چاپ اول این کتاب در سال 1939 و چاپ دوم در سال 1955 صورت گرفته است. این کتاب ترجمه‌ی محتوی متن اصلی برنامه‌ی الکلی‌های گمنام برای بهبودی از بیماری الکلیسم است که به صورت مرجع و راهنمای جمعیت ما درآمده و به مردان و زنان الکلی زیادی برای بهبودی کمک کرده است. همزمان با نشر چاپ سوم این کتاب در مارچ 1976 تعداد اعضای الکلی‌های گمنام در سطح دنیا حدود 1 میلیون نفر تخمین زده شد و تعداد گروه ها در 90 کشور مختلف به 28 هزار رسید. همچنین در پیشگفتار چاپ اول به زبان فارسی آمده است که در تاریخ چاپ این کتاب ( زمستان 1392-1393 ) تعداد کل الکی‌های گمنام در سطح دنیا به بیش از 2 میلیون نفر رسید و این عده در 196 هزار گروه که در 133 کشور مختلف تشکیل می شود گرد هم می آیند. کتاب الکلی‌های گمنام با توجه به اهمیت بسزایی که دارد در قطع‌های مختلف (وزیری، رقعی بزرگ، رقعی کوچک، جیبی و نیم جیبی و جلد چرمی) به چاپ رسیده است.