هوشیار زیستن

گروه : کتاب ها

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

هوشیار زیستن و پرهیز مطلق از خوردن الکل مبنای بهبودی از الکلیسم خواهد بود و اینک بگذارید بر این مطلب ...

هوشیار زیستن و پرهیز مطلق از خوردن الکل مبنای بهبودی از الکلیسم خواهد بود و اینک بگذارید بر این مطلب تاکید کنیم که هوشیار ماندن به هیچ وجه تا آن حدی که از آن می‌ترسیدیم طاقت فرسا، کسل کننده و آزاردهنده نیست بلکه امری لذت بخش است که به جای روزهای خماری و مستی روزهای هیجان انگیزتری که حاصل هوشیاری است نصیب ما می‌شود. ما به شما نشان می‌دهیم که چطور چنین چیزی ممکن است. این کتاب طرحی برای بهبودی از الکلیسم پیشنهاد نمی‌کند و صرفا به روش‌هایی می‌پردازد که یک زندگی خالی از مشروب‌خواری را تجربه کنیم. برای آنکه به نخوردن الکل عادت کنیم نیاز داشتیم که عادات تازه‌ای را در خویش ایجاد کنیم تا جایگزین آن عادات فکری و عملی سابق‌مان شود، این کتاب به 31 رهنمود می‌پردازد تا بتوانیم هوشیار زندگی کنیم.