انجمن از دیدگاه بیل

گروه : کتاب ها

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

امیدوارم که نوشته‌هایم روزی تبدیل به مددی برای تاملات شخصی و محرکی برای بحث‌های گروهی شود و در نهایت ...

امیدوارم که نوشته‌هایم روزی تبدیل به مددی برای تاملات شخصی و محرکی برای بحث‌های گروهی شود و در نهایت استقبال بیشتر از کل آثار انجمن را به همراه داشته باشد بیل دابلیو یکی از بارزترین ویژگی‌های این کتاب پرداختن به گام‌های دوازده‌گانه در راستای بهبودی شخصی و همچنین سنت‌های دوازده‌گانه در راستای حیات گروهی می‌باشد و از آنجا که بر روی هر موضوعی تمرکز یافته و آنرا به طور مختصر و جامع و فقط در یک صفحه عنوان می‌کند بنابراین مایلیم که آنرا ماخذ و مرجعی بنامیم که به سادگی و با صرف زمانی اندک می‌توانید از آن بهره مند شوید. این مجموعه‌ی گردآوری شده از نوشته‌های بیل دابلیو، ماخذی آسان و منبعی الهام بخش است که نشان دهنده‌ی موضوعاتی از قبیل پذیرش، سپاسگزاری و معنویت می‌باشد. این کتاب گزیده و منتخبی از : کتاب الکلی‌های گمنام (پایه)، کتاب گام‌های دوازده گانه و سنت‌های دوازده گانه، مجله‌ی گریپ واین و سایر نشریات الکلی‌های گمنام می‌باشد. با مطالعه این کتاب می‌توانید از موضوعاتی مطلع شوید که جهت کمک برای تبادل نظر، بحث و گفتگو و نیز راهنمایی برای مطالعه، بسیار مفید واقع خواهد شد.