بازتاب های روزانه

گروه : کتاب ها

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

ایده ی این کتاب در کنفرانس خدمات عمومی سال 1978 شکل گرفت و چاپ آن یکی از نیازهای اساسی برای جمع آوری ...

ایده ی این کتاب در کنفرانس خدمات عمومی سال 1978 شکل گرفت و چاپ آن یکی از نیازهای اساسی برای جمع آوری مجموعه‌ای از تاملات بر اساس یادداشت‌های روزانه را مرتفع می‌سازد. در قسمت‌ بالای هر صفحه تاریخی ذکر شده ودر کنار آن نقل قول معروفی از کتاب‌های دوازده قدم دوازده سنت، الکلی‌های گمنام بالغ می شود، از دیدگاه بیل و بهترین‌های بیل نوشته بیل دبلیو، کتاب دکتر باب و پیشکسوتان اثر دکتر باب و دیگر آثار تایید شده در کنفرانس بیان شده است. در ادامه‌ی هر نقل قول یکی از تاملات شخصی مربوط به یکی از اعضای انجمن آورده شده است که به درخواست گروه ها، حدود 1300 مورد از این تاملات توسط اعضای انجمن ارسال گردید که متون برگزیده این یادداشت‌ها در کتاب بازتاب‌های روزانه به چاپ رسیده است.