تجربه، نیرو و امید

گروه : کتاب ها

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

در این کتاب با تعداد زیادی از داستان‌های اعضای مختلف انجمن از زمان‌های دور آشنا می‌شوید، داستان‌هایی ...

در این کتاب با تعداد زیادی از داستان‌های اعضای مختلف انجمن از زمان‌های دور آشنا می‌شوید، داستان‌هایی که دیگر در ویرایش‌های جدید کتاب الکلی‌های گمنام چاپ نشدند، اما مسلما بخشی از تجارب مشترک ما هستند. از میان همه داستان‌های این کتاب ده داستان در ویرایش اول یا دوم کتاب الکلی‌های گمنام چاپ شده است. بنابراین در قالب یک مجموعه، دانش ما را درباره اینکه قبلا چگونه بوده‌ایم افزایش می‌دهد. این کتاب داستان الکلی‌هایی را بازگو می کند که از بیماریشان رنج می‌برند و در هر سنی و با هر سبک زندگی و شغلی و با هر پیشینه‌ی قومی، نژادی و مذهبی درباره‌ی این انجمن شنیده‌اند و به آن پیوسته اند. اهمیت این داستان‌های شخصی را نباید نادیده گرفت. این کتاب ابزاری است مهم تا خوانندگانی که عضو این انجمن نیستند خود را عضوی از آن بدانند. این کتاب در سه بخش مجزا و دارای 52 داستان می‌باشد.