دکتر باب و پیشکسوتان

گروه : کتاب ها

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

مطالب این کتاب مربوط به دوران بزرگسالی دکتر باب در ابتدا به عنوان الکلی و بعد به عنوان الکلی در حال ...

مطالب این کتاب مربوط به دوران بزرگسالی دکتر باب در ابتدا به عنوان الکلی و بعد به عنوان الکلی در حال بهبود، می‌باشد. این کتاب در مورد خاطرات دوران آغازین انجمن می‌باشد، این موسس انجمن در همان موقعیتی قرار داشته است که دیگر اعضای انجمن قرار دارند. بدون انجمن و برنامه آن زندگی او - زندگی کوتاهی می‌بود که پایانی غم بار داشت. دکتر باب یکی از موسسین الکلی‌های گمنام است که در سال 1950 دنیا را بدرود گفت. بخشی از سرگذشت فردی و کلی دکتر باب از منابع و تحقیقات انجمن که در آرشیوهای دفتر خدمات عمومی کانون در نیویورک موجود است استخراج گردید ولی عمده‌ی آنها از گفتگوهای حضوری با اقوام، دوستان و آشنایان دکتر باب و اولین اعضای انجمن به دست آمده است. این کتاب مطالب تاریخی گسترده‌ای را شامل می‌شود و 45 سال بعد از تاسیس انجمن درسال 1980 نوشته شد.