الکلی های گمنام بالغ می شود

گروه : کتاب ها

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

این کتاب برای اعضای انجمن الکلی‌های گمنام و دوستان‌شان نوشته شده است. همین طور تمام کسانی که علاقمند ...

این کتاب برای اعضای انجمن الکلی‌های گمنام و دوستان‌شان نوشته شده است. همین طور تمام کسانی که علاقمند به تاریخچه انجمن و چگونگی شروع آن هستند را مورد خطاب قرار می‌دهد. این کتاب در قالب همایش بیستمین سالگرد انجمن، تاریخچه شکل‌گیری انجمن و چگونگی خدمات اعضا و بنیانگذاران انجمن را تشریح می‌کند. به این ترتیب که چطور سه اصل بهبودی، وحدت و خدمت سیر تکامل را طی کرد و چطور این عضویت شکل گرفت و پیام خود را به تمام دنیا ارسال نمود. عبارت -الکلی‌های گمنام بالغ می‌شود- به معانی مختلفی از طرف ما تعبیر و استفاده می شود. تعریف این واژه به سادگی شامل قبول مسئولیت و مواجهه با آن به نحو احسن است، یعنی تمام سعی و تلاش ما، تکیه بر خود و خداست.