جلد پمفلت فرمت جلسات (پک 7 عددی)

گروه : دفاتر برگزاری جلسات بهبودی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

همانطور که در پمفلت گروه الکلی‌های گمنام آمده است جلسات انجمن در قالب یا فرمت مرتبط با آن جلسه برگزا ...

همانطور که در پمفلت گروه الکلی‌های گمنام آمده است جلسات انجمن در قالب یا فرمت مرتبط با آن جلسه برگزار می شوند. بنابراین هر گروه در این راستا و برای منظم برقرار کردن و همچنین هدفمند کردن این جلسات از جلد پمفلت‌هایی استفاده می‌کند که در کیفیت برگزاری جلسات بسیار موثر است. متن برگزیده‌ی این قالب یا فرمت‌ها برگرفته از نشریات انجمن الکلی‌های گمنام می‌باشد که به صورت جلد پمفلت در اختیار گروه‌ها قرار می‌گیرد. این جلد‌ها عبارتند از : پمفلت گرداننده پمفلت چگونگی عملکرد پمفلت منشی پمفلت وعده‌های دوازده‌گانه الکلی‌های گمنام پمفلت سنت‌های دوازده‌گانه الکلی‌های گمنام پمفلت چشم انداز آینده پمفلت گرداننده اداری